เรื่องของดอกยาง !!

ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามคงต้องใช้ล้อและยางในการเคลื่อนที่ ซึ่งเรื่องของยางนั้นก็สำคัญไม่แพ้ความภัยอื่น ๆ หากเลือกยางที่ไม่เหมาะกับการใช้งานอาจเกิดอันตรายได้

  • 06 ตุลาคม 2016
  • 1,666 views

ดอกยาง เรียกให้เป็น ใช้งานให้ถูก

ดอกยางแต่ละอย่างมีชื่อเรียกไม่เหมื่อนกันและมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ ดอกยางนี้มันมีกี่แบบกันนะแล้วแต่ละแบบสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างมาดูกันเลยครับ

  • 01 มีนาคม 2015
  • 3,715 views