มาดูรถพลังงานไฟฟ้าเก่าที่สุดและใหม่ที่สุดของ Nissan !!

รถพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยลดมลพิษของยานพาหนะ แต่ทว่าก็ไม่ใหม่ซะทีเดียวเพราะ Nissan ได้คิดค้นมากว่า 70 ปี แล้ว

  • 12 เมษายน 2018
  • 297 views