ยกเลิกการแจ้งเตือน

คุณต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสารเมื่อมีการอัพเดตใช่หรือไม่?

รถยนต์ ข่าวรถยนต์ รถใหม่ ราคารถยนต์ พริตตี้ รถคลาสสิค รถแต่ง
background

หยุดสร้างรถไฟฟ้าชั่วคราวหากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกิน

16 ม.ค. 2562 N/A views

0SHARES

จากปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เกินค่ามาตรฐานที่ จนส่งผลกระทบต่อเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ จึงทำให้กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่ได้เสนอมามาดังนี้

มลพิษทางอากาศ-1

1.หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้าง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้ผู้รับเหมาเข้มงวดเรื่องฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดล้อรถขนดิน และไส้กรองรถบรรทุกเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง นอกจากนี้ให้หยุดการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราวในวันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

2.พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ รฟม. ดูแลเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐาน คืนพื้นผิวจราจรให้มากสุดโดยปิดช่องจราจรเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่จำเป็น ไม่ใช้เกาะกลางเป็นที่เก็บของ ล้างผิวถนนตามแนวที่ก่อสร้างจนกว่าฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งประสานตำรวจจราจรพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเพิ่มความคล่องตัวการจัดจราจร ทั้งนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาทุกรายดำเนินการทันที

3.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้ดูแลสมรรถนะ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐาน ห้ามรถโดยสารที่มีควันดําเกินมาตรฐานวิ่งโดยเด็ดขาด สำหรับเรือโดยสารได้ให้กรมเจ้าท่า (จท.) ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างเคร่งครัด

4.หน่วยงานภาครัฐให้ลดการใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้มาใช้บริการขนส่งสาธารณะ และมาตรการการใช้รถร่วมกัน โดยเน้นหน่วยงานให้บริการขนส่งสาธารณะเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอจัดพื้นที่จุดจอดในบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกประชาชน

มลพิษทางอากาศ-2

นี่อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นกับสิ่งที่เกิดในบ้านเรา และหากไปดูมาตรการในการแก้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศของต่างประเทศจะพบว่าประเทศต่าง ๆ มีการแก้ไข เช่น

มลพิษทางอากาศ-3

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ที่ Thaicarlover.com หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆ จากทางแฟนเพจ เพียงกด