ยกเลิกการแจ้งเตือน

คุณต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนข่าวสารเมื่อมีการอัพเดตใช่หรือไม่?

Advertise with Us

ติดต่อเพื่อลงโฆษณากับเราที่นี่!

รถยนต์ ข่าวรถยนต์ รถใหม่ ราคารถยนต์ พริตตี้ รถคลาสสิค รถแต่ง
background

ขนส่งฯ เตรียมบังคับใช้ ใบขับขี่บิ๊กไบค์

15 มี.ค. 2564 N/A views

0SHARES

ขนส่งฯ เตรียมเร่งกำหนดมาตรการบังคับใช้ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ (Big Bike) สำหรับจักรยานยนต์ที่มีความจุตั้งแต่ 400 ซี.ซี.ขึ้นไป เบื้องต้นต้องมีใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือได้รับใบขับขี่จักรยานยนต์ตลอดชีพมาแล้ว พร้อมเพิ่มการอบรมและทดสอบเข้มข้นกว่าเดิม

กรมการขนส่งทางบกระบุว่า “รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง” หรือ “บิ๊กไบค์” เป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากเป็นพิเศษ และต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย

บิ๊กไบค์ครอบคลุมรถแบบไหนบ้าง

บิ๊กไบค์ครอบคลุมรถแบบไหนบ้าง

Bigbike คือจักรยานยนต์ที่มีกำลังตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือ 47 แรงม้า ขึ้นไป มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc) ขึ้นไป ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปในปัจจุบัน

อย่าลืมเช็กสเป็ครถให้แน่ใจว่าคุณต้องทำใบขับขี่ Bigbike หรือไม่ เพราะรถหลายรุ่นความจุของกระบอกสูบอยู่ที่ 399 cc จึงไม่ต้องทำใบขับขี่เฉพาะ ส่วนไบเกอร์ที่ดัดแปลงรถหลังแจ้งจดทะเบียนให้เครื่องแรงเกิน 400 cc แม้คุณจะไม่ต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่กรณีแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

เกณฑ์การทำใบขับขี่บิ๊กไบค์

 • ผู้ขับขี่ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หมายเหตุ ผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แบบตลอดชีพจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์)
 • ผ่านการฝึกอบรมการขับขี่เฉพาะ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งกำหนด
 • ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ หรือการขับทดสอบในสนามจริง

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถนั้นไม่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ต้องมีหลักฐานการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบด้วย
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

ใบขับขี่บิ๊กไบค์เริ่มใช้เมื่อไหร่ 

เตรียมตัวกันได้เลย กุมภาพันธ์ 2564 ใบขับขี่บิ๊กไบค์มาแน่ โดยจะมีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จะมีผลตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมมาฝากตามนี้

 • ผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แบบตลอดชีพจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์
 • ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ที่ใบขับขี่เดิมยังไม่สิ้นอายุ ใช้ใบเดิมต่อไปได้ ไม่ผิดกฎหมายครับ
 • ถ้าใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หมดอายุ และคุณยังต้องการขับบิ๊กไบค์ต่อไป ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมการขับขี่เฉพาะตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งกำหนด รวมทั้งหลักฐานการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ หรือการขับทดสอบในสนามจริง ไม่ว่าคุณจะยื่นขอทำใบขับขี่แบบชั่วคราว 1 ปี หรือ 5 ปีก็ตาม

นอกจากนี้ ขนส่งฯ ยังอยู่ระหว่างการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อเพิ่มโทษสำหรับผู้ขับรถบิ๊กไบค์โดยไม่มีใบอนุญาต เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้สมบูรณ์ขึ้นด้วย

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ที่ Thaicarlover.com หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆ จากทางแฟนเพจ เพียงกด